ຕິດຕໍ່ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີ່ມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິງແວດລອມ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ຕິດຕໍ່

LIWG Secretariat:

c/o Helvetas Laos

House No. 143, Ban: Phonthan Neua, Unit 15, Phonthan Road,

Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR.

Vientiane Capital, Lao PDR

+856 30 981 5657

info@laolandissues.org

Map to LIWG Office (c/o Helvetas Laos)

 

OR you can leave us a message in the form below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha (required)

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes