ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ | Land Issues Working Group
Working towards greater community control over land, forests and natural resources
(ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽ່ວກັບບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີ່ມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິງແວດລອມ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Archive for the ‘Laws, policies and regulations / ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ’ Category

Survey, land use plan needed to avoid land disputes

Vientiane Times, 11 August 2014

A ministry has pledged to undertake surveys and draw up land use plans before land lease and concession approvals in order to avoid land disputes. Director General of the Land Administration Department under the Ministry of Natural Resources and Environment Mr Siphandone Sihavong made the comment at a two-day workshop that ended last Friday in Vientiane.

Govt aims to deal with land disputes

Vientiane Times, 8 August 2014

Policy developers are exploring ways to deal with land disputes and precautionary measures to prevent issues from arising in the wake of land leases and concessions for investment projects. Representatives from the Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment and their provincial departments along with officials from the Ministry of Home Affairs met yesterday in Vientiane to discuss possible solutions.

Experts from the Asian Development Bank (ADB) were invited to share lessons on various land-related topics including economic appraisal techniques for state land concessions and leases, as well as social and gender risk assessment for state land concessions and leases.

LFNC outlines public complaints

Vientiane Times, 29 July 2014

Members of the public urge the National Assembly (NA) to enhance its role in regard to issues such as illegal mining, illegal logging, development discrepancies and the implementation of development plans by local administrations. Vice President of the Lao Front for National Construction (LFNC) Mr Tong Yerthor outlined the public’s concerns when commenting on the NA’s works at the conclusion of the seventh ordinary session last Friday.

New issue brief on land, nutrition and food security

LIWG, 15 July 2014

The Land Issues Working Group has published a new issue brief on the linkages between secure land tenu

Kids at playre, and improved food security and nutrition. The document highlights that secure tenure over land is a critical but often overlooked factor in a

chieving household food security and improved nutritional status. Land is necessary for growing food, and there is significant evidence that land tenure insecurity is an important underlying cause of food insecurity. Including land rights in programs and policies designed to address food security and nutrition can deepen the impact of those interventions, and lead to improved development outcomes. You can download the full document here (in English and in Lao)
.

NA to discuss laws, socio-economic plan, regional issues report

Vientiane Times, 17 June 2014

Pany , the President of the National Assembly, visiting the LIWG booth during the NA Intersession.

Pany , the President of the National Assembly, visiting the LIWG booth during the NA Intersession.

The National Assembly (NA) is holding a four day pre-session running 16 to 19 June to discuss fundamental issues ahead of the Seventh Ordinary Session of the National Assembly’s Seventh Legislature set to take place early next month. The primary issues raised during the four day meeting at the International Cooperation and Training Centre (ICTC) in Vientiane will confer and exchange ideas among NA members and other experts to ensure there is meaningful discussion and mutual understanding during the Seventh Ordinary Session of the National Assembly’s Seventh Legislature.

Expropriation: Recommendations to draft National Land Policy

LIWG, 12 June 2014

In a recent meeting of the Natural Resources and Environment Sector Working Group (NRE-SWG), the Land Tenure Security informal focal group, along with several meeting participants, raised concerns over the wording in the recent National Land Policy draft. The February 2014 draft of the Policy specifically gives the State the right to expropriate land for private investment purposes, i.e. not only for public purposes.

The Land Tenure Security focal group is concerned that, if approved, the draft policy will undermine tenure security and risks the following impacts:

Govt may lift ban on mining, land concessions ahead of schedule

Vientiane Times, 10 June 2014

The government may revoke a suspension and resume the approval of new investment proposals in mining or land concessions for rubber and eucalyptus plantations as part of efforts to boost growth over the next two years, although in a more limited capacity than before the ban.

The government has realised it may not be able to maintain a blanket ban on all approvals and will instead proceed more cautiously by carrying out proper strategic forecasts, an official from the Ministry of Planning and Investment has said.

LIWG Supports Development of the Lao National Land Policy

LIWG, 23 May 2014

The long term LIWG work in supporting the development of the Lao National Land Policy (NLP) has continued over the past months, in cooperation with partners and stakeholders. Through extensive analysis, consultation, and research into international best practice, the LIWG has further developed its recommendations to the NLP, with the aim of enhancing utilization of land for the economic, social, cultural and spiritual advancement of the people of Laos. The NLP Handout (Eng/Lao) gives an easy-to-approach summary of our Key Recommendations.

Our main recommendation is:

Experts formulate plans for natural resources and environment sector

Vientiane Times, 17 May 2014

Lao and international experts have vowed to consolidate partnerships and policies to address the challenges encountered by the country’s natural resources and environment sector. The experts made the decision last week when reviewing their cooperation in the sector over the past six months and discussing the implementation of directives reached at last year’s round table meeting.

LIWG launched its 2014 Law Calendar following with three training workshops

LIWG organized two 2014 Calendar Training Workshops in coordination with CCL on 6th and 11th February in Oudomxay province and Xiengkhuang province, north of Laos, respectively. The two trainings were full day training workshop aimed at making aware of legal content of the 2014 Law Calendar to relevant CSOs workers including some government officials in two provinces.
In addition, LIWG also organized a 2014 Law Calendar Launching Workshop on 14 February 2014 in Vientiane Capital, in coordination with VFI. This workshop gathered NPAs, INGOs, relevant universities students and few government staff to attend.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes