ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ | Land Issues Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີ່ມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິງແວດລອມ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Archive for the ‘Laws, policies and regulations / ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ’ Category

Switzerland, Germany pledge US$12m for land governance

Vientiane Times, March 16, 2015

The government of Switzerland, represented by the Swiss Agency for Development (SDC), and the Lao government, represented by the Ministry of Planning and Investment, on Friday launched the Mekong Regional L and Governance Project in Laos.  The project, which is planned for a period of eight years, will received financial support from the Swiss government amounting to US$8 million (65.2 billion kip), and from the German government through the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), amounting to 3.5 million euros (about US$3.7 million or 30 billion kip). Secretary of State for the Swiss Confederation, Mr Manuel Sager, and Lao Deputy Minister of Planning and Investment, Dr Kikeo Chanthaboury, signed a Memorandum of Understanding on the launch of the project. The project is an initiative to support land tenure security for family farmers, especially women and ethnic groups, by assisting the emergence of more favourable policies and practices, according to a press release.

ພົບຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫຼາຍລາຍລະເມີດສັນຍາ.

ວງຽຈັນ ທາມ 12 ມີນາ 2015

ຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 50 ຫົວໜ່ວຍໄດ້ລະເມີດສັນຍາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານລາວເຊິ່ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນໃນຄະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການກວດກາໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ການລະເມີດສັນຍາລວມມີຫຼາຍໆໂຄງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນຄະນະດຽວກັນມີໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີສີສຸພັນທອງ ໄດ້ບອກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມມື້ວານນີ້.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າຜູ້ລະເມີດໄດ້ຖືກກ່າວເຕືອນແລະຈະຖືກກ່າວເຕືອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການກວດກາໄດ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນບາງໂຄງການລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຈຳນວນໜຶ່ງ. ນັບແຕ່ປີ 2012, ລັດຖະບານໄດ້ໂຈະການພິຈາລະນາແລະບໍ່ອະນຸມັດໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກແລະໄດ້ດຳເນີນການກວດກາເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນບໍ່ແຮ່ແລະປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບ. ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນວ່າເມື່ອໃດຈະມີການຍົກເລີກການໂຈະດັ່ງກ່າວເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງດຳເນີນການກວດກາຢູ່. ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະສຳເລັດກາກວດກາແລະປະເມີນ“ບັນດາໂຄງການບໍ່ແຮ່ແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ” ໃນປີນີ້ແລະຈະລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ລັດຖະບານ: ທ່ານກ່າວ. ຄາດວ່າລັດຖະບານຈະມີການຕັດສິນໃຈພາຍຫຼັງວ່າຈະເປີດການພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການແຮ່ທາດແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຫຼືບໍ່?.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການພິຈາລະນາແລະການອະນຸມັດຍັງເປີດໃຫ້ໂຄງການບໍ່ແຮ່ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕອບສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກຳພາຍໃນເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຫີນປູນແລະຫີນກາວ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນກຸມພາຕໍ່ກັບການລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶບຕໍ່ກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ. ໂຄງການໃດທີ່ພົບວ່າດຳເນີນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃຫ້ໂຈະແລະບໍ່ຕໍ່ອາຍຸສຳປະທານ, ຄະນະລັດຖະບານແນະນຳ.

ປະຈຸບັນມີໂຄງການບໍ່ແຮ່ທັງໝົດ 561 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງເຖິງຄະນະລັດຖະບານຊີ້ແຈ້ງວ່າການຄຸ້ມຄອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລວມສູນເຊິ່ງບາງໂຄງການທີ່ການອະນຸມັດໂຄງການດ້ວຍຫຼາຍໜ່ວຍງານທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນບາງໂຄງການບໍ່ແຮ່ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດກ່ອນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ຄະນະລັດຖະບານຍັງໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາໂດຍສະເພາະລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນຕະຫຼາດໂລກແລະການຂາດເຂີນແຮງງານເພື່ອມາກີດຢາງ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກທັງໝົດ 226 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ທ່ານສາມາດອ່ານຂ່າວນື້ເປັນພາສາອັງກິດ English version of this article

 

Many miners found to be in violation of agreements

Vientiane Times, March 12, 2015

More than 50 mining operators have breached agreements they made with the Lao government, it has emerged as officials in charge take action to inspect mine project operations across the country, according to a report. The violations included many mining projects failing to comply with environmental guidelines, while some did not pay obligation fees to the government and local communities, Deputy Minister of Planning and Investment Dr Bounthavy Sisouphanthong told Vientiane Times yesterday.

Official clarifies land title charges

Vientiane Times, February 06, 2015

Officials have admitted to possible duplicate charges for the registration of land rights when land owners need the relevant documents urgently. Officials from Savannakhet province clarified the issue when responding to queries raised through the National Assembly’s hotline call during the legislative body’s recent session.

Public urged to help identify illegal loggers

Vientiane Times, 17 Jan 2015

Accurate information and evidence are essential for bringing to justice illegal loggers and wood traders, and forestry authorities are calling on the public to help in this matter. Deputy Director General of the Ministry of Agriculture and Forestry’s Department of Forest Inspection, Mr Paphakone Vongxay, recently called for public support when responding to questions on illegal logging put to the National Assembly through telephone hotline calls.

Champassak moves towards ‘land as equity’ project model

Vientiane Times, 14 Jan 2015

Champassak provincial authorities will move to promote investment projects that allow entrepreneurs and villagers to jointly hold shares in the ventures concerned, aiming to promote fairer projects that benefit villagers as well as investors. Importantly, the ‘land-as-equity’ model will see local villagers retain the land ownership rights in the event that the venture falls over.Under this form of the project, local villagers will use their land plots as shares while the investors will provide the funding, technical expertise and marketing.

ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ເລື່ອງ​ໄມ້​ຕ້ອງ​ໃຊ້ ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດໜາຍ

 

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 26 ທັນວາ 2014

 

 ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ແຂວງ​ທີ່​ກວ້າງໃຫຍ່​ກວ່າ​ໝູ່ ແລະ ຍັງ​ມີ​ປະ­ກົດ​ການ​ຄ້າໄມ້​ເຖື່ອນ​ຫຼາຍ, ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ຈາກ​ນີ້​ແຂວງ​ຈະ​ເຄັ່ງ​ຄັດປະ­ຕິ­ບັດ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດ­ໝາຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັບພະ­ຍາ­ກອນ​ຂອງ​ຊາດ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ມີປະ​ສິດ­ທິ​ຜົນ, ຮັບ­ປະ­ກັນ​ການ​ເກັບ​ລາຍຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບ­ປະ­ມານ​ລັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຕັມ​ເມັດເຕັມ​ໜ່ວຍ.    ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ພິ­ທີ​ເຜີຍ­ແຜ່ເອ­ກະ­ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບພົ້ນ​ເດັ່ນ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້ ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ໄມ້ ຢູ່​ແຂວງ​ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ເປັນ​ປະ­ທານ​ຂອງ ທ່ານ ວິ­ໄລ​ສຸກ ເຄນ​ນະ​ວົງ ຫົວ­ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້​ແຂວງ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂະ­ແໜງ­ການຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ຈາກ​ກະ­ຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້, ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະກິດ​ໄມ້​ເຊັ່ນ ໂຮງ­ງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້, ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ໄມ້ໂຮງ​ຊອຍ ແລະ ໂຮງງານ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ້ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເກືອບ 200 ຄົນ.

ໃນ​ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຜີຍ­ແຜ່ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ­ການ​ລັດ​ຖະບານ​ເລກ​ທີ 1434/ຫລບ.ກລຂ ເລື່ອງຜົນ​ການ​ເຮັດ​ທົດ​ລອງ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບ​ພົ້ນເດັ່ນ​ການ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້​ຢູ່ ແຂວງ​ສະ­ຫວັນນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ສາ­ລະ​ວັນ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ໂດຍ​ໄມ້​ທີ່​ຕັດ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ຊຶ່ງ​ມີ​ໂກ​ຕາ​ມີ​ການອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຮັບ​ໃຊ້​ໂຮງ­ງານ​ປຸງ ແຕ່ງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ສົ່ງ​ອອກໄດ້​ມອບພັນ­ທະ​ໃຫ້​ລັດ​ຖືກ­ຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດ­ໝາຍ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ໃຫ້​ສືບ­ຕໍ່​ດຳເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໃຫ້ສຳ­ເລັດ​ໂດຍ​ໄວ, ສ່ວນ​ໄມ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ອະນຸ​ຍາດ ແລະ ໄມ້​ຜິດ​ກົດ­ໝາຍ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປະຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 654/ຫລບ.ກລຂ ລົງ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດ­ສະ­ພາ ປີ 2014 ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ບໍ່​ປະຕິ​ບັດ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ດຳ­ເນີນການ​ປັບ­​ໃໝ ແລະ ຢຶດ​ເອົາ​ໄມ້​ເປັນ​ຂອງລັດ​ແລ້ວ​ປະ­ມູນ​ຂາຍ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດໝາຍ ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ໃຫ້​ກວດ­ກາ ແລະ ດຳ­ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ດ້ານ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ ແລະ ພະ­ນັກ­ງານ​ທີ່​ມີ​ບັນ­ຫາ​ພົວ­ພັນ​ບໍ່​ດີ ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້ ແລະ ມີ​ມາດຕະ­ການ​ຕໍ່​ຜູ້​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້​ແບບ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.    ຈາກ​ນີ້ ກໍ​ຫ້າມ​ໃຫ້​ບຸກ­ຄົນ, ນັກ​ທຸ­ລະກິດ​ໄມ້ ແລະ ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ແລະ ອົງ­ການຂອງ​ລັດ​ທຸກ​ພາກ­ສ່ວນ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ເດີນສຳ​ຫລວດ, ຕັດ​ໄມ້ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ໄມ້​ຈາກທຳ​ມະ​ຊາດ​ນຳ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ຖ້າ​ກວດ​ເຫັນ​ຍັງ​ມີ​ການ​ລັກ​ຕັດ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ໄມ້​ດັ່ງ­ກ່າວ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຢຶດ​ເອົາ​ໄມ້ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ຂອງ​ລັດພ້ອມ​ປັບ­​ໃໝ ແລະ ດຳ­ເນີນ​ຄະ­ດີ​ລົງ­ໂທດ​ຜູ້​ທີ່​ລະ­ເມີດ​ຢ່າງ ເດັດ­ຂາດ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອອກ​ໂກ​ຕາ ຕັດ​ໄມ້​ຈາກ​ປ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຍົກ­ເວັ້ນ​ບ່ອນທີ່​ມີ​ໂຄງ­ການ​ກໍ່­ສ້າງ​ພື້ນ­ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຈຳ­ເປັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ຕັດ ໄມ້​ອອກ​ເຊັ່ນ: ຈາກ​ໂຄງ­ການ​ກໍ່­ສ້າງເຂື່ອນ​ໄຟ­ຟ້າ​ນ້ຳ­ຕົກ, ຈາກ​ແລວ​ທາງແມ່ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ກາຍ​ເບື້ອງ​ລະ 5 ແມັດ,  ແລວສາຍ​ໄຟ ຫຼື ເຂດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແຕ່​ຕ້ອງດຳ­ເນີນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ວັດ­ແທກ, ໝາຍຕົ້ນ​ຕັດ ແລະ ຄາດ​ຄະ­ເນ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ໄມ້​ແລ້ວ ຂໍ­ອະ­ນຸ­ຍາດ​ຕັດ​ຈາກ​ລັດ­ຖະ­ບານ.    ສຳ­ລັບ​ໄມ້​ປູກ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຖ້າ​ມີການ​ຢັ້ງ­ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ປູກ ແລະ ຈຳ­ນວນ​ໄມ້ທີ່​ໄດ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ຈາກ​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ ແລະ ຂະ­ແໜງ­ການທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ປຸງ​ແຕ່ງກ່ອນ ຫຼື ສົ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ທ່ອນ​ກໍ​ໄດ້ ເພື່ອເປັນ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ສົ່ງ­ເສີມ​ການ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ໃຫ້​ອົງ­ການ​ປົກ­ຄອງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ ແລະ ຂະ­ແໜງ­ການ​ອຳ­ນວຍ​ຄວາມ​ສະ­ດວກເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ແຂວງ​ເປັນ​ຜູ້ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກວດ­ກາ​ຕິດ­ຕາມ ແລະ ດຳ­ເນີນມາດ​ຕະ­ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ໄມ້​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດ­ໝາຍ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໂດຍ​ໃຫ້​ກະ­ຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້ ຊີ້​ນຳ​ຕາມ​ຂະ­ແໜງ­ການ ຖ້າ­ວ່າ​ຢູ່​ທ້ອງຖິ່ນ​ໃດ​ມີ​ກໍ­ລະ­ນີ​ລະ­ເມີດ​ກົດ­ໝາຍ​ທາງ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ຈະ​ມອບ​ໃຫ້​ອົງ­ການ​ກວດ­ກາ​ລັດຖະ​ບານ ແລະ ກະ­ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ລົງ​ໄປ​ສົມ­ທົບ​ແຂວງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກວດ­ກາ​ແກ້ໄຂ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດ­ໝາຍ.

ລັດຖະບານ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ດ້ານ​ການ​ອະນຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄ້າ​ໄມ້

Vientiane Times, 24 December 2014

ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີມາດຕະການ​ທີ່​ຮັດກຸມ​ຂຶ້ນກ່ຽວກັບ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປ່າ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ຮັກສາ​ປ່າ​ໄມ້​ຂອງ​ຊາດ. ການ​ຕົກລົງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະບານ​ປະຈຳ​ເດືອນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ທັນວາ​ ​ແລະ ​ຄະນະ​ລັດຖະບານຍັງ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ.  ໂດຍ​ການ​ເປັນປະທານ​ໂດຍ​ທ່ານ ນາຍ​ຍົກ​ທອງ​ສິງ ທຳ​ມະ​ວົງ, ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ຕົກລົງ​ໃນ​ຫຼັກສຳຄັນ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ປັບປຸງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນາຍ​ຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ໄມ້. ຄຳ​ສັ່ງ​ກຳນົດ​​ໃຫ້​ມີມາດ​ຕະການກ່ຽວກັບ​ຈັດການ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການຕັດ​ປ້ຳ​ຕົ້ນ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ. ຄຳ​ສັ່ງ​ຍັງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ກີດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ.
ຄະນະ​ກອງ​ປະຊຸມ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຄຳ​ສັ່ງອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ເຂັມງວດ ​ໂດຍ​ມີ​ມາດ​ຕະການ​ຜ່ານ​ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ.  ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປູກໄມ້ ເພື່ອ ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້. ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງອະນຸມັດບົດລາຍງານໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາເພື່ອປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການລັດສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກງານ​ສະດວກ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ.
ກອງ​ປະຊຸມ​ຍັງ​ອະນຸມັດ​ຫຼັກສຳຄັນ​ຂອງດຳລັດ​ນາຍ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສຶກສາຂັ້ນສູງ, ​ເຊິ່ງ​ໃຫ້​ທິດ​ທາງ​​ແກ່​ການ​ສອນ, ການ​ຮຽນ, ​ແລະ ກິດຈະກຳ​ການຄົ້ນຄວ້າ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ​ແລະ ລັດ.
ທ່ານ​ນາຍ​ຍົກ​ທອງ​ສິງ ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຄະ​ນະະ​ລັດຖະບານ​ເນັ້ນໜັກຕື່ມ​ກ່ຽກັບ​ບັນຫາ​ສັງຄົມ. ທ່ານ​ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ມາ​ຍັງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃຫ້​ຮັບປະກັນ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດໝາຍທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ ​ແລະ ​ແນະນຳ​​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ການ​ນຳ​ໃຫ້​ທິດ​ທາງ​ໃນ​ບັນຫາ​ທີ່​​ເກີດ​ຂຶ້ນ.  ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ກະຊວກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ຖືກ​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກກັບ​ພະ​ແນ​ກການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄພພິບັດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ​ໄຟ​ປ່າ, ​ເຊິ່ງ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະດູ​ແລ້ງ.
ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຍັງ​ຖືກ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະສິກຳ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະດູ​ການ​ນີ້. ກ່ຽວກັບ​ບັນຫາ​ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ, ນາຍ​ຍົກ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຍົກ​ສູງ​ມາດຕະຖານ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ລາວ, ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວກັນ​ກໍ​ເນັ້ນໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ນັກຮຽນ​ເຂົາ​ໄປ​ມົ້ວສຸມ​ກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ.  ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ​ເພິ່ນ​ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ຕື່ມ​ກ່ຽວກັບ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກຊາວ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ໃນ​ລາວ. ສຸດ​ທ້າຍ, ທ່ານ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທາງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຈົ່ງ​ພິຈາລະນາ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ໂດຍ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາມັນສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດທີ່​ພວມ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກໜ້ານີ້ຄື​ແນວ​ໃດ.

Govt gets tough on forest conservation, timber trade

Vientiane Times, 24 December 2014
The government cabinet has agreed to impose tougher measures on the timber trade and forest protection in a bid to ensure the efficient use of natural resources and preserve the nation’s forests.

The agreement was made at the government’s monthly meeting on December 22 when the cabinet also discussed and made decisions on a number of issues.

Presided over by Prime Minister Thongsing Thammavong, the meeting discussed and agreed in principle to amend the Prime Ministerial Order on forest management and the timber trade.

PM

 Socio-Economic Newspaper,  December 18, 2014

The inspection authority found that 25 mining exploration and survey projects, which cost about 6 billion kips are approved after the government order No 13/PM. The approvals for those projects have been affecting the environment and state properties while the relevant ministry confirmed all project approvals are carried out in compliance with the law. In the national assembly meeting on last 12 December, Ms. Viengthong  Syphandone, the chief of government inspection authority reported the result of inspections:  a summary of the implementation of the government budget plan for fiscal year 2012-2013 and the implementation of national assembly session: It is seen that ministry of planning and investment is still continuing approval for 25 mining exploration and survey projects, which cost 6.741,77 billion kips   after the order 13/PM, 11 June 2012.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes